Школа „1. Новембар” спровооди инклузију са доста индивидуалног рада и тежи даљем напретку

Чачак - Ово је школа за основно и средње образовање „1. новембар” ученика за чије менталне, телесне и социјалне могућнсти потребна додатна подршка, како би се та деца у складу са сопстевеним капацитетима осамосталила и укључила у друштвену заједницу, каже Љиљана Марић, психолог у овој школи истиче да је инклузија данас императив.

Школа за основно и средње образовање „1. новембар”, фото: ПЗС

„Поред редовног програма, који ми примењујемо, постоји доста индивидуалног рада са децом, са четири индивидуална наставника. Наставник едукације психомоторике, сензорне интеграције, корективно превентивних вежби и логопед. Сва та деца, наочито млађег узраста, обухваћена су овим индивидуалним радом, а поред тога постоји и подршка психолога, психолошко педагошке службе за различите проблее који се јављају у току рада”, објаснила је Љиљана Марић, психолог.

Љиљана Марић, психолог, фото: ПЗС

Став струке је да ова школа тежи и даљем развоју инклузивног програма, те да је важно да друштво мора да добије много више релевантних података како би у потпуности Инклузија била прихваћена.

„Инклузија добија сада једну реалну основу, оно што она треба да буде, а то је укључивање особа које имају било какву врсту сметњи у свакодневни живот, не само у образовање, него, једноставно у свакодневни живот и да је неопходно у ствари друштвену заједницу упознати са особама које уче у нашој школи са ученицима, са свим врстама сметњи. Оно што у ствари ствара отпор код људи, то је одсуство информација. То значи, не псотоји довољно сазнања о томе шта је нека сметњама у развоју, шта је то аутизам. Људи када дођу у школу они се изненаде зато што у виде да је то у ствари заиоста школа, а не нека врста болнице или стационара, како многи то замишљају. Потребно је што више информисати заједницу и људе, упознавати их са оним што ми радимо и на тај начин инклузија ће бити спровдена на прави начин”, казала је Марић.

Милорад Ђондрић, директор школе „1. Новембар” Чачак, фото: ПЗС

Ова образовна установа тренутно броји 89 ученика који су распоређени у 17 одељења заједно за предшколским и средњошколским одељењима, директор школе тврди да се улаже велики труд како би се постигли добри резултати.

„Успостављена је добра сарадња са нашом школском управом, која се труди да тај део који је до њих обави. Надам се да ће то бити још боље и на неком вишем нивоу, а оно што је потребно, то је да редовне школе буду опремљеније за неке услове којима би тим ученицима за којима се појавила потреба имали и да би могли да савладају. Чачак је на доста добром нивоу. Имамо сарадњу са школама из других градова у Моравичком округу”, истакао је Милорад Ђондрић, директор школе „1. Новембар” Чачак.

Школа за основно и средње образовање „1. новембар”, фото: ПЗС

Када је инклузија у питању ради се на различитим активностима за ученике.

„Трудимо се да ученике наше школе укључујемо у разна дешавања кроз посете одређеним организацијама, вртићима, школама, они имају спортски клуб „Морава”, где имају редовна државна првенства у току године. То је оно што нам је фалило претходних година, када су била спосртска такмичења школа које су углавном, као и у редовним школама они најспособнији ученици учествовали. Ту имају право сви да учествују, за све имају одређене дисциплине да могу да се такмиче за оне којис у мање способни”, зуакључио је директор Ђондрић.

У сваком случају школа „1. Новембар” даје све од себе да своје ученике припрема да се колико толико сами снађу и одраде одређене обавезе које су пред њима.

 

ПЗС

Датум објаве: 30.12.2021.

Share


ФОТОГРАФИЈАВИДЕО


АУДИО