Одржана радионица у оквиру превенције насиља над особама са инвалидитетом

Чачак - У Центру за самостални живот особа са инвалидитетом у Чачку, уз поштовање свих епидемиолошких мера, одржана је радионица „Помози себи, пријави насиље'. Радионица је део активности удружења Саветовалишта Патриа у оквиру програма Превенција насиља над особама са инвалидитетом, који је одобрен од стране Министарства за рад, запошљавање борачка и социјална питања на Стално отвореном конкурсу за унапређење положаја особа са инвалидитетом у 2020.години.

Недовољна упућеност у могућности подршке, непознавање начина пружања помоћи, предрасуде или страх од насилника, спутавају све особе, па и особе са инвалидитетом, да о насиљу проговоре и потраже помоћ. Кaдa je у питaњу нaсиљe у пoрoдици у кojoj живи особа са инвалидитетом, ситуaциja сe дoдaтнo услoжњaвa. Жене са инвалидитетом су у већем ризику, јер их насилници доживљавају као особе које су мање способне да се бране или да их пријаве.

Нaсиљe нaд oсoбaмa сa инвaлидитeтoм чeстo сe нaзивa “друштвeнo нeвидиљивим прoблeмoм”, па су неопходне активности које ће решавати овај проблем или ублажити његове последице, а пре свега освестити могућности подршке и помоћи за жене са инвалидитетом жртве насиља, како би се јачали њихови капацитети  и стварале могућности за пуно и ефективно учешће и укљученост у могућности помоћи и подршке на плану заштите од насиља.

Кроз активности програма, жене са инвалидитетом се информишу о могућностима да се заштите од насиља, о својим правима, законима и новинама у законима, како би се охрабриле и оснажиле да потраже помоћ и пријаве насиље уколико га трпе оне саме или неко из њиховог окружења. Циљеви програма су едукација, подршка и помоћ за жене са инвалидитетом жртве насиља да прекину насилни образац, ублаже последице већ претрпљеног насиља, као и да спрече било који вид насиља у будућности.

ПЗС

 

Датум објаве: 26.12.2020.

Share


ФОТОГРАФИЈА


Фото: ПЗС

ВИДЕО

Ова објава нема видео снимак!

АУДИО

Ова објава нема аудио снимак!