Мере запошљавања за особе са инвалидитетом на подручју Моравичког округа

Чачак - Поред јавних радова Национална служба за запошљавање спроводи друге мере активне политике запошљавања, које су специфично усмерене ка особама са инвалидитетом.


Према речима Николе Војиновића, начелника одељења за развој предузетништва, програма запошљављња, образовања и обуке филијала Чачак, у оквиру програма самозапошљавања, тј. програма ради доделе субвенција лицима за отпочињање сопстевене делатности, додељује се већа субвенција лицима са инвалидитетом у смислу да за остале категорије лица субвенција 250 000 динара, док је за лица са инвалидитетом субвенција 270 000 динара.


„Кроз програм новозапошљавања, односно, програм субвенције послодавцима за запошљавање теже запошљивих категорија, за лица са инвалидитетом је већа субвенција у свим општинама, посматрано, према степену развијености, а у односу на остале категорије лица. Такође, и преко јавних позива које реализују локалне самоуправе, који се финасирају средствима из буџета града Чачка, особе са инвалидитетом су препознате као категорија на коју се посебна пажња посвећује кроз јавне позиве код доделе субвенција послодавцима за запошљавања лица на отворенима радним местима. Лица са инвалидитетом имају приоритет приликом доделе субвенција, такође, за та лица су субвенције из града Чачка 300 000 динара”, рекао је Војиновић.


Он је истакао да Национална служба за запошљавање има посебне програма који су усмерени ка запошљавању ових лица, као што је субвенција зараде лица са инвалидитетом у периоду од 12 месеци, радна асистенција, односно, субвенција зараде лицу које је ангажовано као радни асистент особи са инвалидитетом, као и послодавцу опремање радног места који је запослио особу са инвалидитетом, тако да особе са инвалидитетом су препознате од најугроженијих категорија и националним и акционим планом запошљавања за 2020. годину, као и локалним акционим плановима које доносе локалне самоуправе на територији Моравичког округа.

 


„За ову годину град Чачак је издвојио 30 000 000 динара за спровођење локалног акционог плана града Чачка, при чему је предвидео четири мере: јавне радове, стручну праксу, субвенције послодавцима за запошљавање на новоотвореним радним местима. Те три мере се финасирају искључиво из средстстава града Чачка и за те три мере издвојено је 23 000 000 динара, а такође град Чачак је издвојио за 7 000 000 динара за меру самозапошљавања на тих седам милиона њихових НСЗ добила је још шест и по милиона динара, тако да је то програм који се финасира заједничким средствима града Чачка и Националне службе и укупан износ средстава за ту меру је тринаест и по милиона динара”, казао је он.


Иначе, општина Ивањица је издвојила пет милиона динара за финасирање Јавних радова и субвеница за самозапошљавање од Националне службе, односно, од надлежног Министарства, добили су додатних пет милиона динара. Укупна средства за финасирање те две мере су 10 000 000 динара, од чега четири милиона за меру самозапошљавања, шест милиона за меру јавних радова.


ПЗС

 

Датум објаве: 07.07.2020.

Share


ФОТОГРАФИЈА


Фото: ПЗС

ВИДЕО

Ова објава нема видео снимак!

АУДИО

Ова објава нема аудио снимак!