Помоћ фирмама које запошљавају особе с инвалидитетом

Расписан је први јавни позив за доделу средстава за побољшање услова рада у предузећима за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом у 2019.

"Број особа са инвалидитетом које су запослене у предузећима, као и категорија којој припадају, биће основни критеријум за расподелу средстава. Правилна расподела и транспарентност остају приоритет нашег рада, а списак свих предузећа којима ће бити одобрена средства, са тачним износом средстава, биће објављени на сајту Министарства", рекао је министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић.

Министар каже да је у Србији 56 предузећа у којима су ангажоване особе с инвалидитетом и у којима се обавља њихова професионална рехабилитација.

Та предузећа запошљавају 1.684 лица, а од њих су са инвалидитетом 1.134 особе.

Приватних је предузећа међу њима 64 одсто, државних 32, а у 4 одсто оснивач је цивилни сектор.

Министар каже и да је све већи број предузећа који запошљавају особе са инвалидитетом, као и да се смањио број оних који су у неком претходном периоду имали финансијских потешкоћа.

"Желимо да сва предузећа која запошљавају особе са инвалидитетом превазиђу проблеме и добро послују. Особе са инвалидитетом показале су се као вредни и одговорни радници. Држава жели да свим грађанима пружи исте могућности и да им обезбеди још боље услове за живот и рад", рекао је Ђорђевић и додао да се нада да ће сва предузећа која су добила средства у овој години, бити задовољна подршком Министарства, као и претходне године.

ПЗС / Танјуг

Датум објаве: 22.02.2019.

Share


ФОТОГРАФИЈА


Фото: ПЗС

АУДИО

Ова објава нема аудио снимак!

ВИДЕО

Ова објава нема видео снимак!